Etkinlikler

2-A Sınıfı 23 Nisan Neşes...

...

Detay

1-B Sınıfı 23 Nisan Neşes...

...

Detay

23 Nisan Neşesi

...

Detay

1 -C SINIFI 23 Nisan Neşe...

...

Detay

İLKOKUL

Mutlu bireyler yetiştirmek…

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları farkı ile çocuklarınıza sunulan bu sosyal imkanlar sayesinde artık çocuklarınız okul ile bağını daha sıkı bir hale getiriyor ve okuldan sıkılmak gibi bir durum da söz konusu olmuyor. Sosyal imkanlar her zaman için motive edici bir çalışmalar bütünü olmuştur ve ne yazık ki devlet okullarında bu tür imkanlar sunulmamaktadır. Vakıf okulları farkı ile çocuklarınız farklı spor dallarında yerini alabiliyor, çok özel hobiler edinebiliyor ve daha da önemlisi kendini farklı alanlarda da geliştirerek kişisel gelişimini en üst seviyelere taşıyabiliyor, işte bu yüzden özel okullar her zaman için bir adım daha önde yer alıyor ve devlet okullarına göre daha fazla tercih ediliyor.

Hayat Bilgisi Programının vizyonu;

Mutlu bireyler;

 • Öğrenmekten keyif alarak kendilerini geliştirirler.
 • Kendileri, toplumsal çevreleri ve doğa ile barışıktırlar.
 • Milletini, vatanını ve doğayı tanır ve korurlar.
 • Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın getirdiği donanıma sahiptirler.
 • Değişikliklere, dinamik biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnektirler.

Türkçe Öğretim Programının Vizyonu;

 • Türkçe’yi doğru ve etkili kullanan,
 • Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
 • Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,
 • Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğine yön veren bireylerden oluşan bir toplum yaratmaktır.

Matematik Programının Vizyonu;

Hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşan, matematik öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmektir.

Bu program; matematik eğitimi alanında yapılan milli ve milletlerarası araştırmalar,
gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.”ilkesine dayanmaktadır.
Programın önemli hedefleri öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir.

Sosyal Bilgiler Programının Vizyonu;

 • Çağın gerektiği bilgi, beceri ve değerlerle donanmış,
 • Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş,
 • Sosyal bilimlere ait kavram ve yöntemleri kullanan,
 • Etkin, üretken, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan,
 • Mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.

Yenilenen Fen ve Teknoloji Programının Vizyonu;

 • Bireysel farklılıkları ne olursa olsun öğrencilerin, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini; yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak ve öğrencileri fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmektir.

Fen, sadece dünya hakkındaki gerçeklerin bir toplamı değil, aynı zamanda deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur.Bu tanımı dikkate alarak öğrencilerin fen kavramlarını ezberlemelerinin feni öğrenmeleri adına bir katkı sağlayamayacağı, esas olanın fenin araştırmacı yapısını kavramaları olduğu açıkça görülmektedir. Bu yüzden, fen ve teknoloji öğretiminde hedefimiz, öğrencilerimizin doğrudan keşif yoluyla doğru bilgiye ulaşmayı öğrenmesi, öğrendikçe dünyaya bakışını revize edip yeniden yapılandırması ve giderek öğrenme hevesini geliştirmesidir. Bu doğrultuda çalışmalarımız bilimsel metotlar; gözlem yapma, hipotez kurma, test etme, bilgi toplama, verileri yorumlama ve bulguları sunma süreçlerini içerir. Derslerimizde hayal gücü, yaratıcılık, yeni düşüncelere açık olma, zihinsel tarafsızlık ve sorgulama, bilimsel çalışmalar oldukça önemlidir.

1. SINIF ÖĞRETMENLERİMİZ

2. SINIF ÖĞRETMENLERİMİZ

3. SINIF ÖĞRETMENLERİMİZ

4. SINIF ÖĞRETMENLERİMİZ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİMİZ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİMİZ

BRANŞ ÖĞRETMENLERİMİZ

Yapılandırıcı öğrenme kuramını temel alan, tam öğrenme ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli’ni uygulayan sistemimizde, öğrencilerimize kazandırılması
hedeflenen beceriler; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme, bilgi becerilerini kullanma, girişimcilik, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerileri olarak ele alınır.

Değerlerimizle bütünlük taşıyan eğitim ve öğretim modelimizde, öğrencinin tam donanımlı fiziksel koşullarda, Türk ve yabancı öğretim kadrosuyla “birey” olarak yetiştirilmesi sağlanır.

Bireyin akademik, sanatsal ve sosyal yönlerini ortaya çıkarmasına imkan veren Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, Yapılandırıcı Yaklaşım; her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır. Ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı çağdaş öğretim programlarından,
proje üretimi, tam öğrenme, interaktif eğitim, eğitici drama, disiplinler arası işbirliği, araştırma teknikleri bütün dersler için kullanılır. Akademik yapılanmanın yanı sıra yoğun bir etkinlik programı dahilinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, okul  programları içinde veya dışında ders programlarını tamamlayıcı, geliştirici ve özgürce seçilebilen farklı etkinlikler sunulmaktadır.

Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve bilgilerin pekiştirilerek kalıcı hâle gelmesi, grubun öğrenmeye hazır olabilmesi, eğitim ortamının düzenlenmesi ile paraleldir. Çağdaş sınıflar, özel derslikler, fen, matematik, bilgisayar laboratuvarları, açık ve kapalı spor salonları gibi.

En büyük farkımız, uyguladığımız “kişiye özgü öğretim modeli” ve “farklı öğrenme ortamları” ile öğrencilerimizin içlerindeki cevheri keşfetmek; ve çok yönlü eğitim vererek onları hayata hazırlamak.

İlkokulumuzda eğitim; Türk milli eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak MEB İlkokul Eğitim Programı’nda belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilir.

Bu amaç ve yaklaşımlar çerçevesinde okulumuzda

Sanat etkinlikleri

Bilim etkinlikleri

Değer eğitimi etkinlikleri

Çevre eğitimi etkinlikleri

Sinema-tiyatro etkinlikleri

Gezi-gözlem etkinlikleri

Sosyal sorumluluk projeleri

Müzik, görsel sanatlar, satranç, beden eğitimi, yaratıcı drama, bale ve bilgisayar alan dersi etkinlikleri

Uzman katılımı etkinlikleri

Aile katılımı etkinlikleri düzenlenir.

MART AYI YEMEK LİSTESİ (2020)

 

Atatürk Üniversitesi Kampüsü No:148 Yakutiye/ERZURUM
info@ataunivakifokullari.com.tr

 

Anaokulu & Ortaokul

+90 (442) 231 13 76
+90 (442) 236 01 91

 

İlkokul

+90 (442) 231 18 82
+90 (442) 236 10 57