Misyon

Bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak , onların bilgili becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onları 21.yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak.
Müşteri memnuniyeti konusundaki bilgi, birikim ve deneyimlerin paylaşılması, yeni uygulamaların araştırılması, ilgili kesimlerin bilinçlendirilmesi.
Etkinlik ve verimliliği sağlamak, kaliteyi artırmak için yönetimi sistemli bir şekilde değerlendirerek geliştirme faaliyetlerini sürekli kılmaktır.
Mükemmelliğin sonu yoktur. Çocuk eğitimi dünyanın en ciddi işidir.Bu konuda kimseyi değil kendi kendimizi rakip görerek daha mükemmeli aramak önemli arayışımızdır.
Öğrenci psikolojilerini bozmadan sanatla, sporla, sosyal aktivitelerle zenginlendirilmiş bir eğitim yapmak.

Vizyon

Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak bir yönetim anlayışını eğitim sistemine ve eğitim kurumlarına taşıyan, örnek ve önder birim olmak.
Okulumuzun bu günkü değerlerini ortaya çıkararak, gelecek hayallerine ulaşmak için kurumsal değerlerin neler olduğunu belirlemek.
Evrensel değerlere uygun olarak ırk, din, cinsiyet ve bedensel eksiklere bakmadan tüm insanlara eşit davranmak.
Başarının takım çalışmaları ile elde edileceğine, teşvik ve ödülle artacağına inanmak.
Her velinin, öğrenme için öğrencisine her türlü fırsatın verildiğini bilmesi.
Okulumuzda herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışması gerektiğini bilmek vizyonumuzdur.

 

Atatürk Üniversitesi Kampüsü No:148 Yakutiye/ERZURUM
info@ataunivakifokullari.com.tr

 

Anaokulu & Ortaokul

+90 (442) 231 13 76
+90 (442) 236 01 91

 

İlkokul

+90 (442) 231 18 82
+90 (442) 236 10 57