AMAÇLARIMIZ :

Öğrencilerin, kendilerini tanımalarını ve kabul etmelerini sağlayarak sağlıklı kararlar alabilen, problem çözebilen, kendini açık ve net bir şekilde ifade edebilen, sorunlarını dile getirebilen, kendisinin ve başkasının haklarına saygı duyabilen, hoşgörülü ve çevresiyle uyum içinde olabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuş olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimizde öğrencilerimizle bire bir ilgilenilmektedir. Öğrencilere istek ve beklentileri doğrultusunda, sosyal ya da bireysel sorunlarını en kısa zamanda, en doğru biçimde çözebilmeleri için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.Rehberlik servisinin odası herkese açıktır; ve öğrencilerimiz hem bireysel hem de grupla istedikleri zaman buraya gelip bizden yararlanabilmektedirler. Hatta bazen anılarını paylaşmak için de gelirler.

İLKELERİMİZ

Gönüllülük: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin verdiği hizmetlerden yararlanmada öğrencilerin gönüllü olması esastır.

Gizlilik: Okul koşullarına uygun bir şekilde gizlilik ilkesi uygulanır.

İşbirliği: Öğrenci ile ilgili konularda tüm personel anlayış, hoşgörü ve işbirliği içinde çalışır.

Güven: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, öğrenci-psikolog arasındaki güven ilişkisine dayanır.

Bireyin Değerliliği: Her öğrenci değerli ve önemlidir.

Süreklilik: Rehberlik Hizmetlerinde süreklilik esastır.

Bireyin Özerkliği: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, öğrencinin kendisine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı ilkesine dayanır.

Öğrenciye Yönelik Etkinlikler

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız etkinlikler eğitim süreci içinde bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız etkinlikler şu şekildedir:

Psikolojik Danışma Hizmeti; Öğrencimizin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.

Oryantasyon Hizmeti Okula yeni başlayan öğrencilere eğitim yılı başında, okulu, kurallarını tanıtmak, böylece okula kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalardır.

Müşavirlik Hizmeti

Öğretmen, veli, rehberlik servisi iş birliği içinde, öğrencinin gelişmesine yönelik olarak kurdukları yardım ilişkisidir.

Bireyi Tanıma Hizmeti

Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek-takip etmek amacıyla farklı sınıf düzeylerinde aşağıdaki test ve envanterler uygulanacaktır;

* Öğrenme Stilleri

* Çalışma Davranışını Değerlendirme

* Problem Tarama Envanteri

* Başarısızlık Nedeni Anketi

* Sınav Kaygısı Ölçeği

* Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

* Çoklu Zekâ Testi

* Kendini Değerlendirme Anketi

Seminerler:

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda seminerler düzenlenecektir;

* Verimli ders çalışma teknikleri

* Sınav kaygısı

* Öğrenme stilleri bilgilendirme semineri

* Kitap okuma alışkanlığı

 

Anaokulu & Ortaokul

+90 (442) 231 13 76
+90 (442) 236 01 91

 

İlkokul

+90 (442) 231 18 82
+90 (442) 236 10 57
Araç çubuğuna atla