AMAÇLARIMIZ :

Öğrencilerin, kendilerini tanımalarını ve kabul etmelerini sağlayarak sağlıklı kararlar alabilen, problem çözebilen, kendini açık ve net bir şekilde ifade edebilen, sorunlarını dile getirebilen, kendisinin ve başkasının haklarına saygı duyabilen, hoşgörülü ve çevresiyle uyum içinde olabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuş olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimizde öğrencilerimizle bire bir ilgilenilmektedir. Öğrencilere istek ve beklentileri doğrultusunda, sosyal ya da bireysel sorunlarını en kısa zamanda, en doğru biçimde çözebilmeleri için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.Rehberlik servisinin odası herkese açıktır; ve öğrencilerimiz hem bireysel hem de grupla istedikleri zaman buraya gelip bizden yararlanabilmektedirler. Hatta bazen anılarını paylaşmak için de gelirler.

İLKELERİMİZ

Gönüllülük: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin verdiği hizmetlerden yararlanmada öğrencilerin gönüllü olması esastır.

Gizlilik: Okul koşullarına uygun bir şekilde gizlilik ilkesi uygulanır.

İşbirliği: Öğrenci ile ilgili konularda tüm personel anlayış, hoşgörü ve işbirliği içinde çalışır.

Güven: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, öğrenci-psikolog arasındaki güven ilişkisine dayanır.

Bireyin Değerliliği: Her öğrenci değerli ve önemlidir.

Süreklilik: Rehberlik Hizmetlerinde süreklilik esastır.

Bireyin Özerkliği: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, öğrencinin kendisine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı ilkesine dayanır.

Öğrenciye Yönelik Etkinlikler

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik etkinlikler oluşturmaktadır.Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen bir okul ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Oryantasyon Çalışmaları

Ağustos ayında okulumuza yeni kayıt olan öğrencilerimize İngilizce hazırlık programı ile birlikte 2 hafta süren okula uyum programı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca birinci dönem başında Anaokulu, 1. Sınıf ve 4. sınıf öğrencilerimize okula uyumu sağlamak amacıyla oryantasyon programı düzenlemekteyiz.Bu program içinde okulun, çevresinin ve yapısı tanıtılması yer alır. Öğrencilerin birbirini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak için çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları düzenlenir.

Uygulanan Test ve Envanter

Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek-takip etmek amacıyla farklı sınıf düzeylerinde aşağıdaki test ve envanterler uygulanacaktır;

  • Otobiyografi
  • Kimdir Bu?
  • Sınav Tutum Ölçeği
  • Öğrenme Stilleri Envanteri,
  • Kendini Değerlendirme Envanteri
  • Cümle Tamamlama Testi
  • Metropolitian Okul Olgunluğu Testi

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren psikolojik danışmanlar tarafından yürütülen bir yardım hizmetidir.

Seminerler:

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda farklı sınıf kademelerinde aşağıdaki seminerler düzenlenecektir;

  • Meslekleri Tanıyalım
  • Teknoloji ve Kullanımı

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin Veli Yönü

“Anne-Babalar Değişikliği Yaratır.”anlayışını benimseyen Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, siz velilerimiz için

Bireysel Veli Görüşmeleri:

Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında konuşmak isteyen velilerimiz önceden randevu alarak Rehber-Psikolojik Danışmanlarımızla bireysel görüşme yapabilirler Bireysel görüşmelerde randevu sistemi çok önemlidir. Önceden randevu almadan yapmak isteyeceğiniz görüşmelerin gerçekleşmesi, Psikolojik Danışmanın zamanın uygun olup olmamasına bağlıdır.

Veli Seminerleri:

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerle verilecektir. Aşağıdaki seminerlere ek olarak velilerimizden gelen taleplere göre yeni seminerler hazırlanabilir.
Okul Fobisi, 7-11 Yaş Gelişim Özellikleri, Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri ve Veli Yaklaşımı, Sınav Sürecinde Ebeveyne düşen Görevler, Anne- Baba olarak Yapılan Tutum Hataları, Çocukta Özgüven Geliştirme, Çocukların Gelişim Süresine Göre Uyum ve Davranış bozuklukları, Aile İçi Disiplin ve Problem Çözme- Çocuk Eğitiminde Ödül ve Cezanın Yeri

Velilerin katılımı:

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları eğitim sisteminde veliler, işin dışında değillerdir. Öğretmenler, velileri çocuklarının eğitimi konusunda bilgilendirir, yönlendirir ve ikna eder. Çocuğunun eğitimine ve gelişimine duyarsız kalmaması için velilerle belli aralıklarla, belli konularda görüşmeler gerçekleştirilir. Velilerin mesleki başarılarından, öğrenci programlarında yararlanılır

 

Anaokulu & Ortaokul

+90 (442) 231 13 76
+90 (442) 236 01 91

 

İlkokul

+90 (442) 231 18 82
+90 (442) 236 10 57
Araç çubuğuna atla