ELİMİ TUTAR MISIN ?

Öğrencilerimizin depremler hakkında en doğru bilgileri ve uygulamaları edinmelerini sağlamak amacıyla bu proje hazırlanmıştır. Projemizde; doğru davranış şekilleri, depremle ilgili farkındalık oluşturma ve depremle yaşamayı öğrenme kazanımlarını ele alacağız. Deprem öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere 3 ana başlık altında etkinlikler yapılacaktır.

 

 

HEDEFLER

* Afet bilinci kültürünü oluşturmak,
* Doğal afetlerin oluşum nedenlerini öğretmek
* Afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışları sergilemeyi kazandırmak.
* Depremin bir doğa olayı olduğunu, bunun bir afete dönüşmesine sebebiyet verecek birtakım durumları önceden kestirip neler yapması gerektiğini bilen bireyler yetiştirmek.
* Öğrencilerimize erken yaşta doğal afet bilinci kazandırmak,
* Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak önlemleri anlatmak ve bilinçlendirmek
* AFAD, KIZILAY, UMKE, TEMA gibi kuruluşların varlığından haberdar etmek,
* Afet anında ihtiyaç duyulan temel ilk yardım bilgilerini öğrencilere kazandırmak,

 

ÇALIŞMA SÜRECİ

Şubat Ayı:
* Tanışma
* Veli – öğrenci – Öğretmen bilgilendirme toplantılarının yapılması ve öğrenci izin belgelerinin alınması
* Afiş logo tasarımı.
* Anketler (Proje öncesi Öğretmen, öğrenci, veli)
* Sivil Savunma Günü (28 Şubat) Etkinlikleri
Mart Ayı:
* Deprem ile ilgili bilgilendirme çalışmaları.
* Deprem Haftası (1-7 Mart) etkinlikleri,
* Deprem öncesi yapılması gereken davranışlarla ilgili etkinlikler.
* Oyun ve tatbikatlar.
* Ortak ürün.
* Teknoloji kullanımı.
Nisan Ayı:
* Deprem anında yapılması gereken davranışlarla ilgili etkinlikler.
* Harita, oyun, şiir vb. etkinlikler.
* Ortak ürün.
* Teknoloji kullanımı.
Mayıs Ayı:
* Deprem sonrasında yapılması gereken davranışlarla ilgili etkinlikler
* Proje sonu değerlendirme çalışmaları.
* Ortak ürün.
* Teknoloji kullanımı.

 

BEKLENEN SONUÇLAR

* Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek,
* Doğal afet bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek,
* Sorumluluk bilinci uyandırmak,
* Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak doğal afetlerle başa çıkmalarını sağlamak,
* AFAD,TEMA,KIZILAY UMKE vb Sivil Toplum Kuruluşlarını tanıtmak,
* İlk yardım eğitimini erken yaşta kazandırmak,
* Afetler ile ilgili belirli gün ve haftaları tanımalarını sağlamak

Tarih: 10/05/2021
Saat:12:00
Yer: A.Ü Özel Vakıf Okulları – İlkokul
Etkinlik Yöneticileri: Nurdan LAL

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.