Ahilik Haftası

Ahilik haftası Ekim Ayının 2.Pazartesinden başlayarak kutlamalar yapılan haftadır. Ahinin kelime anlamı “kardeşim” demek olup “eli açık, yardımsever” anlamı da bulunmaktadır.

Ahilik Selçuklular zamanında kurulan ve ciddi prensipleri olan esnaf örgütüdür. Bir nevi zamanının ticaret ve sanat odası sayılır.

Ahilikte esnafların ticaret ahlakı konusunda bir takım düsturlar çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Bu örgüt zamanın gözde düşünce adamı ve kanaat önderi durumunda olan Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin tavsiyeleri doğrultusunda kurulmuş, organizasyonun felsefi yapısı ahlaki ve insani prensiplerle oluşturulmuştur. Kurucusu Ahi Evrandır. Daha önce Araplar tarafından kurulan Fütüvvet Teşkilatı örnek alınarak yapılandığı sanılmaktadır. Kuruluş amacı ticarete ahlaki ilkeler kazandırmak, esnaf dayanışmasını sağlamak, halkımız arasında ticaret kültürünü yaymak ve geliştirmek, halkın ticaret ve sanat konusunda aldatılmadan en iyi şekilde hizmet almasını sağlamaktır.

AHİLİK birlik, dayanışma ve cömertlik sembolüdür..

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.