Okul Öncesi Dönemde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri; bireyin sosyal, bilişsel, davranışsal, duygusal vb. alanlarda kendisinde var olan potansiyelinin tamamını ortaya çıkarabilmesi için bireye verilen desteklerin tümüdür. Okul psikolojik danışmanlığı ise öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel alanda kendilerini gerçekleştirebilmeleri için her öğrenciye düzenli olarak verilen hizmetleri ifade etmektedir. Bu hizmetler öğrencilerin kendilerine güvenli, problemlerle baş edebilen, seçimlerinde zorlanmayan, benlik bütünlüğü sağlayabilen bireyler olmasını amaçlamaktadır.
Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişiminin oldukça hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde verilen eğitim daha sonraki dönemler için çocukta hazır bulunuşluk oluşturacağından sunulan eğitim ortamının niteliği özel bir öneme sahiptir. Çocuğun bu dönemde ana-babadan bağımsızlaşma, sosyal rollerin öğrenilmesi, okula uyum, potansiyelini ortaya koyma gibi bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlardaki becerileri kazanması ancak uygun öğrenme ortamlarında mümkün olacaktır. Bu dönemde özellikle kendini kabul, özgüvenini geliştirme, ben kavramını oluşturma, merakını giderme, hayal ve isteklerini açığa vurma vb. gereksinimlerine yönelik etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Gelişimin sürekliliği rehberlik hizmetlerini de sürekli kılmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Özel Prof. Dr. Celalettin Atamanalp Anaokulu Rehberlik Servisi olarak:
AMAÇLARIMIZ
* Okula ve çevreye uyum sağlamaları ayrıca ilkokula hazırlanmaları,
* Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri,
* Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,
* Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,
* Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları,
* Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri,
* Meslekleri tanımaları, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleridir.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Sınıf Rehberlik Saati
Bu uygulama ile okul psikolojik danışmanları sınıflara girerek öğrencilerle ihtiyaca uygun grup etkinlikleri yapmaktadır. Bu etkinliklerin amacı okula uyum, kuralları öğrenme, özbakım becerilerini öğrenme, duyguları tanıma ve ifade etme, empati kurma, kendini tanıma, dikkat geliştirme vb.dir.
Yapılandırılmış Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
Bu görüşmelerin amacı bireyi doğru tanıma teknikleri ile tanıyarak ihtiyacına yönelik uygulamalar ve etkinler yapmaktır. Bu görüşmeler çocuğun duygularını ve düşüncelerini anlayabilmek için önemli bir adımdır.
Veli Görüşmeleri
Okul öncesi dönemde öğrencinin hayati öneme sahip birçok beceriyi kazanmasında büyük rol oynayan bir diğer öge ailedir. Öğrenci aileden öğrendiği birçok algı ile hayatını şekillendirir.
Ayrıca öğrencide var olan bir problem durumu için işbirliği yapılması gereken ilk kişiler aile üyeleridir. Bu nedenle okulumuzda sık sık veli görüşmeleri yapılmaktadır. Öğretmen Görüşmeleri Okul psikolojik danışmanı, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır.
Gözlem
Okul psikolojik danışmanları zaman zaman öğrencileri gözlemlemektedir. Yapılan gözlem sayesinde öğrenci hakkında daha derin bilgilere sahip olunuyor.
Seminerler
Okul psikolojik danışmanları tarafından hem öğrencilere hem velilere ihtiyaca uygun konularda seminer yapmaktadır. Seminer çalışmalarımız özbakım becerileri, okul ve sınıf kuralları, arkadaşlık ilişkileri, duygularını tanıma vb. konularında yapılmaktadır.
Broşürler ve Panolar
Okul psikolojik danışmanları ihtiyaç olan konuya uygun olarak veli ve öğrenci bilgilendirme amacıyla broşürler ve panolar hazırlanmaktadır.

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.