İlkokul Döneminde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

İlkokul süreci, bir çocuğun “Okul” kavramını kendi dünyasında doğru tanımlayabilmesi ve okula karşı pozitif bir bakış açısı geliştirebilmesi için akademik hayatında önemli bir basamağı temsil etmektedir. İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak temel amacımız bu bağlamda çocuklarımıza destek olmak, kendilerini keşfedebilmeleri için alanlar oluşturmak, farkındalık bilinçlerini ve hazırbulunuşluk düzeylerini yükseltmektir. Öğrenim süreci, çocukluk döneminde temel olarak “yapabiliyorum” algısının oluşturulması ile başlamaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, çocuğa bu süreçte kendisini tanıma ve gizil olan potansiyelini ortaya çıkarma imkanı sağlar. Kendini gerçekleştirdikçe motivasyonu yükselen çocuk, okula daha istekli ve öğrenmeye açık bir şekilde gelir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alarak, kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda profesyonel yardım ve destek sağlamaktadır.
Atatürk Üniversitesi Aydın Doğan Özel İlkokulu Rehberlik Servisi olarak:
AMAÇLARIMIZ
* Oryantasyon sürecinde destek olmak
* Okul kavramını doğru tanımlayabilmek ve pozitif bir bakış açısı sağlamak
* Kendini tanıması ve yeteneklerini keşfedebilmesini sağlamak
* Çevreye duyarlı ve farkındalığı yüksek çocuklar yetiştirmek
* Olumlu iletişim kurabilme becerilerini kazandırmak
* Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri,
* Meslekleri tanımaları, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleridir.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Motivasyon Görüşmeleri
Her çocuk keşfedilmeyi bekler. Sunacağı renkler ile sevilmek ister. Bunun için de yanında kimi zaman kendisine güvenen insanları kimi zaman uzanacak bir eli bekler. Motivasyonu yüksek ve kendine güvenen birçok insan başarmak istediği hedefe ulaşır. İlkokul sürecinde bir çocuğa bunu sağlamak da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisinin görevidir. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Olarak yapmış olduğumuz Bireysel Rehberlik Görüşmeleri, Grup Rehberlik Çalışmaları, Veli Görüşmeleri, Sınıf Rehberlik ve Seminerler bu amaca hizmet etmektedir.
Grup Rehberlik Çalışmaları
Zihnimizde yükseltip ifade edildiği zaman küçülen problemler vardır. Hayal dünyamız, problemleri kaygı ile birleştirdiği zaman önümüze çözülemeyecekmiş gibi bir kaos sunar. Çocuklarımız ise hayal dünyalarını yetişkinlere oranla çok daha fazla kullanır. Zihninde kurguladığı problem karşısında kendini yalnız ve güçsüz hisseder. Grup rehberlik
çalışmalarında yapılan etkinlikler ile hem çocuklarımızın kendilerini ifade edebilecekleri hem de kendilerini bu konuda yalnız hissetmeyecekleri bir ortam oluşturulmaktadır. Kendilerine itiraf edemedikleri büyük sandıkları problemlerin aslında hep bir çözümünün olabileceği ile ilgili farkındalık oluşturulmaktadır. Arkadaşlık ilişkileri, Özgüven, Motivasyon Yükseltmek, Kitap Okumayı Sevmek, Oryantasyon, Kurallara Uyum Sağlayabilmeyi Öğrenmek, Atılganlık Eğitimi, Dikkat Gelişimi vb. konular grup rehberlik çalışmaları içinde yer almaktadır.
Sınıf Rehberlik Saati
Bu uygulama ile okul psikolojik danışmaları sınıflara girerek öğrencilere ihtiyaca uygun grup etkinlikleri yapmaktadır. Bu etkinliklerin amacı okula uyum, kuralları öğrenmek, öz bakım becerilerini öğrenmek, dikkat geliştirmek, kendini tanıma ve empati kurmak, sınıf bilinci oluşturmak, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek vb.dir.
Yapılandırılmış Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
Çocuklar anlatabilmek, dinlenmek ve anlaşılmak ister. Yaşadığımız hayat kimi zaman çocuklarımız ile ilgili detayları kaçırabileceğimiz kadar yoğun olabilir. Onlara kendilerini anlatabilecekleri ve bunu hızlı bir şekilde yapmak zorunda olmayacakları bir alan açmak gerekir. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Rehberlik Servisi olarak yapmış olduğumuz bireysel görüşmelerde çocuklarımız ile sohbet ederek onların küçük dünyalarını dinliyoruz. Okul Psikolojik Danışanı tüm öğrenciler ile bu görüşmeleri sağlamaktadır. Bunun yanı sıra destek olunması gereken, Psikolojik Danışana ihtiyaç duyan öğrenciler Okul Rehberlik Servisine belli program dâhilinde düzenli olarak davet edilmektedir.
Veli Görüşmeleri
Bir öğrencide öğrenme, anne-baba ve öğretmenin aynı yönde düşünebilme ve karar verebilmesi ile mümkündür. Çocukların okulda akranları ve evde ebeveynleri ile kurduğu iletişim farklılık gösterebilir. Okul Danışanı ve Sınıf Öğretmeni ile iletişim de olmak çocuğa karşı empati geliştirebilmek ve onu daha iyi anlayabilmek için önemli bir noktayı temsil etmektedir. Ayrıca Rehberlik Servisi tarafından yapılan yapıcı veli görüşmeleri, öğrencinin okula bakış açısını pozitif kılmakta ve mutlu bir öğrenci olarak okula devam edebilmesini sağlamaktadır.
Öğretmen Görüşmeleri
Bu toplantılar Okul İdaresi, Okul Psikolojik Danışanı ve Sınıf Öğretmenin katılımı ile rehberlik merkezli bireysel görüşme yapılarak gerçekleşmektedir. Her ay yapılan bu toplantılar da tüm öğrencilere dokunabilmek ve “Akademik hayatlarında onlara destek olabilmek için neler yapabiliriz?”, bu konuda fikir alışverişi yapmaktayız.
Öğretmen-Öğrenci İlişkisi
Öğretmeni ile doğru bir bağ kuran her öğrenci öğrenmeye açıktır. Öğrencimizin mutlu bir eğitim hayatı geçirmesinde öğretmeni ile kuracağı sevgi bağı öğrencinin bilgi kaynağına
duyacağı güveni artırmaktadır. Bu durum verimli geçecek ders ortamının da zeminini oluşturmaktadır. Bu amaçla bizler de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak kayıt öncesinde yapmış olduğumuz ön görüşme ile öğrencimizin yapısına uygun öğretmen tercih ediyoruz.
Gözlem
Mevcut yapımızda var olan duygularımızın davranışa dönüşümü çoğu zaman topluluk içerisinde ortaya çıkar. Çocukların dünyasını anlayabilmek ve onları tanımamızda bize yardımcı olacak bir unsur da çocuklarımızı sosyal zeminlerde gözlemlemektir. Sınıf içinde, ders anında, ders aralarında ve okul faaliyetlerinde Okul Psikolojik danışanı öğrenciyi gözlemler.
Seminerler
İlkokul Psiklojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, çocukluk döneminde ihtiyaç duyulan belirli konulara karşı farkındalık oluşturabilmesi için öğrenci ve velilere okulun sağlamış olduğu program dâhilinde seminerler vermektedir. Engeller Başarıya “Engel” Değildir, “Hayır!” Diyebilme ve Karar Verebilme Becerileri, Bu Benim Dünyam, Olumlu Davranış Kalıpları, Akran Zorbalığı, Eleştirel Düşünme Becerileri, Teknolojiyi Verimli Kullanmak, Ekran Bağımlısı Olma, Rehber Öğretmen Kimdir?, Test Çözüm Teknikleri, Verimli Ders Çalışmak, İletişim, Empati, Duyguları Tanıma ve Öfke Kontrolü vb. konular üzerine seminerler verilmektedir.
Broşürler ve Panolar
Okul psikolojik danışmanları ihtiyaç olan konuya uygun olarak veli ve öğrenci bilgilendirme amacıyla broşürler ve panolar hazırlamaktadır.

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.