Ortaokulda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bireyin, kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrenciye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyetidir. Okul psikolojik danışmanlığı ise öğrencilerin bireyin kendini anlamasını, sorunlarını çözmesini, gerçekçi kararlar almasını, var olan birikimlerini geliştirmesini, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum içinde olmasını ve böylece kendini gerçekleştirmesini amaçlar. Bu hizmetler öğrencilerin düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmasını hedefler. Bu anlamda sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşım amaçlanmaktadır. Çünkü bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-danışman öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabilmektedir.
Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Özel Ortaokul Rehberlik Servisi olarak:
AMAÇLARIMIZ
* Öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına,
* Gelişimine yardımcı olacak fırsatları, okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına,
* Temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesine,
* Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine,
* Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Veli Görüşmeleri
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. ( Okula davet ederek veya telefonla aranarak) Bireysel Görüşmeler
Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşmek hedeflenmektedir.
Grup Görüşmeleri
Belli aralıklarla öğrencilerle planlanan grup etkinlikleri yapılmaktadır.
Öğretmen Görüşmeleri
Okul psikolojik danışmanı, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır.
Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları
Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapmaktadır. Yapılan seminer çalışmalarımız verimli ders çalışma, sınav kaygısı, hedef belirleme ve motivasyon, arkadaşlık ilişkileri, teknoloji bağımlılığı vb. konularında yapılmaktadır.
Broşürler ve Panolar
Okul psikolojik danışmanları ihtiyaç olan konuya uygun olarak veli ve öğrenci bilgilendirme amacıyla broşürler ve panolar hazırlanmaktadır.

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.